Ultralyd ved hjertesvikt, et svært nyttig verktøy også i allmennpraksis

Hjertesvikt er en vanlig tilstand i allmennpraksis, på fastlegekontoret, på legevakt og på sykehjemmet. Tilstanden har mange årsaker. Med ultralyd kan vi både bekrefte mistanken, mange ganger si noe om årsaken og vi kan følge opp behandling.

Av Dr. Morten Glasø

Til det er det utviklet validerte undersøkelsesprosedyrer (algoritmer) som både er enkle, raske og presise. De føyer seg inn i rekken av ultralydprosedyrer til bruk i uselektert praksis (akuttmottak/legevakt/allmennmedisin), også kalt Klinisk ultralyd (KUL) eller Point of care ultrasound (POCUS). For hjertet har de sitt utgangspunkt i tradisjonell ekkokardiografi, men uten bruk av avanserte teknikker eller målinger. Prosedyren ble utviklet allerede i 1989 og refereres til som Focus Assessed Transthoracic Echocardiography (FATE). Den kan lastes ned fra Appstore eller Google play. 

 

I legevaktsammenheng, for å vurdere traumepasienter med tanke på pneumothorax og blødning i bukhule, brysthule og hjertepose, er det utviklet egen prosedyre. Den kalles extended Focused Assessment with Sonography in Trauma (eFAST). For demonstrasjon, gå på youtube og søk opp FATE og eFAST. 

 

Tilbake til hjertesvikt, hva kan du med litt trening vurdere i allmennmedisinsk praksis?2

  • Systolisk pumpefunksjon (Ejeksjonsfraksjon; EF)
  • Interstitiell væske/ overhydrering (lungeødem)
  • Blødningssjokk («tomt hjerte»)
  • Pleuravæske
  • Pericardvæske (tamponade)
  • Akutt høyre ventrikkelsvikt (lungeembolisme)
  • Hjerterytme (pulsløs elektrisk aktivitet (PEA), ventrikkelflimmer, asystoli)


Med noe mer trening, kan du vurdere:

  • Hjerteklaffer
  • Ventrikkelhypertrofi
  • Diastolisk dysfunksjon

 

Lær deg teknikkene og få et svært nyttig supplement til din kliniske praksis.

Dr. Morten Glasø, Overlege, avdeling samhandling og helsefremmende, Akershus Universitetssykehus og fastlegevikar ved Stallbakken legesenter.

Dr Glasø har hatt en rekke foreningsarbeid bl.a innen ultralyd og ultralyddiagnostikk, han har også vært med på publikasjonen av artikkelen; «Diagnostisk ultralyd i en fastlegepraksis» Glasø M, Mediås, IB og Strand, J (2007) Tidsskr Nor Laegeforen. Aug 9; 127(15):1924-7.

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lytt til Bayers podcast Årene går - en podcast for å diskutere og utforske hjerte- og karsykdommer

 

Episode 11: Bruk av ultralyd i utredningen av hjertesykdom

Hvorfor og hvordan kan man bruke ultralyd for å bli en bedre kliniker? Gjester i studio sammen med podcastvert dr. Erik Prestgaard, er kardiolog Håvard Dalen, overlege i kardiologi ved St Olav og ved det Medisinske fakultet  NTNU og Morten Glasø, spesialist i allmennmedisin og overlege på Akershus universitetssykehus HF. De vil i denne episoden dele sine erfaringer og fordeler ved bruk av ultralyd.

Hold deg oppdatert i vår Facebook-gruppe og samhandle med andre i nettverket ditt.

Referanser