Riktig bruk av alle legemidlene fra Bayer er vår høyeste prioritet. Bruk Xarelto® med forsiktighet.

Denne delen inneholder praktisk veiledning og verktøy for hvordan du kan identifisere pasienter som har økt risiko for blødningshendelser, og håndtere dem riktig.

Registrer deg her for nyheter fra Bayer (for helsepersonell)

Oppdag det siste innen webinarer, vitenskapelige artikler, intervjuer, podcaster, arrangementer og mye annet profesjonelt innhold.

Gjør som mange andre kolleger og registrer deg for vårt nyhetsbrev.

 

Registrer deg her

Ansvarlig bruk av Xarelto®

Ved bruk av antitrombotiske midler er det risiko for blødning

Alle godkjente antikoagulasjonsmidler midler gir en positiv fordel-risiko-profil. Alle antikoagulasjonsmidler kan imidlertid øke risikoen for blødning.1

Individual Assessment

Noen pasienter har høyere risiko for blødning.

Hvilke pasientgrupper bør man være forsiktig med å skrive ut Xarelto® til? Og hvem bør man ikke skrive ut til i det hele tatt?

Increase risk of bleeding

Se Preparatomtalen for fullstendig sikkerhetsinformasjon og forholdsregler for bruk.

Xarelto® er ikke anbefalt for pasienter med forhøyet blødningsrisiko, for eksempel ved:2

 •  kongenitale eller ervervede blødningssykdommer
 •  ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon
 •  andre gastrointestinale sykdommer uten aktiv sårdannelse som potensielt kan føre til blødningskomplikasjoner (for eksempel inflammatorisk tarmsykdom, øsofagitt, gastritt og gastroøsofageal reflukssykdom)
 •  vaskulær retinopati
 •  bronkiektasier eller tidligere pulmonal blødning

Mer informasjon om utvalgskriteriene for pasienter og dosering finner du i foreskriverveiledningen.

Les mer

Viktigheten av pasientopplæring og etterlevelse

Pasienten har et viktig ansvar for ansvarlig bruk av antikoagulasjonsmidler. For å ha utbytte av behandlingen med Xarelto® må pasientene ta behandlingen nøyaktig slik den er forskrevet.

 

Det er viktig at pasientene dine skjønner mest mulig av hvor viktig det er med fortsatt antikoagulasjon.

 

Pasientene må også være i stand til å gjenkjenne tegn og symptomer på blødning og vite når de bør kontakte lege.

 

Pasientinformasjon og opplæringsvideo kan hjelpe deg å formidle denne viktige informasjonen til pasientene dine.

 

Når du følger sikker og riktig forskriving av Xarelto®, bidrar du til å sikre at pasientene får den beste effekten av behandlingen, uten å utsette dem for unødvendig risiko.

 

PP-XAR-NO-0540-1

Referanser

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger