Alle episodene


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 19: ESC-retningslinjer 2023 - Hva er nytt om det å behandle og forebygge kronisk nyresykdom (CKD) og diabetes?

I denne episoden vil vi kombinere temaene hjertesvikt, nyresvikt og diabetes, og nye retningslinjer. Utgangspunktet for tematikken er de nye ESC retningslinjene som kom i 
august 2023.

Vi har med oss to gjester i studio: Trine Finnes, overlege, spesialist i indremedisin og endokrinologi sykehuset innlandet Hamar, og Dan Atar, professor og overlege på hjerteseksjonen OUS

Temaer som vil bli diskutert:
•    Hvorfor er det viktigt å ha retningslinjer? 
•    Hvor viktig er dette for norske leger? 
•    Hvem lager disse retningslinjene? 
•    Hva er nytt i forhold til det å forebygge kronisk nyresykdom? 
•    Hvem gjør hva, og hvordan jobbe tverrfaglig?


Gjestene Trine Finnes og Dan Atar kan fortelle om nyheter når det gjelder diabetes og hjertesykdom og diabetes og nyresykdom1-6, i tillegg til at det legges fokus på tverrfaglig tenkning rundt nyresvikt og diabetes.

 

Referanser, kompetansesider, og artikler som nevnes i episoden:
1. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes (escardio.org)
2. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure (escardio.org)
3. Norsk cardiologisk selskap (legeforeningen.no)
4. SCORE2 and SCORE2-OP calculators (escardio.org)
5. NORRISK 2 - risikokalkulator - NHI.no
6. Norsk diabetesregister for voksne | Noklus.no


 

 

PP-KER-NO-0123-1, DES 2023, PP-KER-NO-0112-1, NOV 2023

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 18: Hvordan forebygge og ivareta pasienter med kronisk nyresykdom og type 2 diabetes?

Det antas at så mange som én av ti i den norske befolkningen har kronisk nyresykdom. Dagens retningslinjer fokuserer på identifisering av kronisk nyresykdom i tidlige stadier for å kunne behandle de metabolske komplikasjonene til sykdommen, slik at sykelighet og dødlighet reduseres1,2,3,4 

Hjerte- og karsykdom er den hyppigste årsaken til død hos pasienter med kronisk nyresykdom5
Pasienter med både type 2 diabetes og kronisk nyresykdom har opptil 16 år kortere forventet levetid6.

 

I denne podcastepisoden har vi snakket med nefrolog Bård Waldum Grevbo ved nyreavdelingen på Oslo universitetssykehus Ullevål, om hans beste råd for hvordan  forebygge og ivareta pasienter med kronisk nyresykdom og type 2 diabetes.

 

Tenk forebygging og oppfølging av alle dine pasienter med type 2 diabetes, hypertensjon og mikroalbuminuri.
 

 

Kompetansesider og artikler som nevnes i episoden:

 

 

Referanser:
1. Bikbov B, Purcell CA, Leveey AS et al. global regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017:a systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2017. Lancet 2020;395:709-733
2. Shlipak MG, Tummalapalli SL, Boulware LE et al. The case for early identification and intervention of chronic kidney disease:conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference Kidney International (2021)99, 34–47
3. Helsedirektoratet.no;14. desember 2016 (oppdatert 20. desember 2019; 17. oktober. 2022). Tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. “KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease.” Kidney international vol. 98,4S (2020): S1-S115. doi:10.1016/j.kint.2020.06.019
5. Tonelli M, Wiebe N, Culleton B et al. Chronic Kidney Disease and Mortality Risk: A Systematic Review. J Am Soc Nephrol 17: 2034 –2047, 2006.
6. Wen CP, Chang CH, Tsai MK, Lee JH, Lu PJ, Tsai SP, Wen C, Chen CH, Kao CW, Tsao CK, Wu X. Diabetes with early kidney involvement may shorten life expectancy by 16 years. Kidney Int. 2017 Aug;92(2):388-396. doi: 10.1016/j.kint.2017.01.030. Epub 2017 Jun 1. PMID: 28577854

 

 

 

PP-KER-NO-0074-1, PP-KER-NO-0082-1, SEP 2023

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 17: Plutselig hjertedød hos idrettsutøvere og mosjonister

Fra tid til annen skjer det utenkelige; en veltrent idrettsutøver dør plutselig og uten forvarsel i forbindelse med trening. Mange har nok stilt seg spørsmålet; Hvordan kunne dette skje?

 

I denne podcastepisoden svarer ekspertene innen dette feltet, Erik Ekker Solberg og Lars Kolsrud, blant annet på disse spørsmålene: Kan vi forebygge? Hvem er mest utsatt? Skal vi screene for dette?

 

Lars Kolsrud er lege med spesialitet innen fysikalsk medisin og rehabilitering og i tillegg utdannet fysioterapeut. Med 40 års erfaring innen norsk toppidrett, og som overlege for Olympiatoppen ved Toppidrettssenteret i Oslo, har Kolsrud gjennom årene hatt det medisinske ansvaret for mange av våre beste og mest profilerte utøvere.

 

Erik Ekker Solberg er overlege på Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus og er valgt til å lede Section in sports cardiology, én av de største undergruppene til European Society of Cardiology. Som spesialist i både hjertemedisin og idrettsmedisin er dette midt i hans interessefelt.

 

Kompetansesider og artikler som nevnes i episoden:

 

 

PP-XAR-NO-0964-1, PP-XAR-NO-0971-1, jun 2023

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 16: Hormoner og venøs tromboembolisme

Risiko for venøs tromboembolisme ved bruk av p-piller/spiral hos unge kvinner og hormoner hos kvinner i overgangsalderen, har lenge vært gjenstand for oppmerksomhet.

 

Selv om risikoen for blodpropp er liten; (5-12 tilfeller per 10 000 kvinner per år)1, kan blodpropper være alvorlige og i svært sjeldne tilfeller dødlige.    Det er derfor viktig å informere om hva som kan gi økt risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer man skal være på vakt overfor og hva man bør gjøre dersom disse oppstår.  Og hva skal vi råde kvinner som har hetetokter, søvnvansker og underlivsplager i overgangsalderen (klimakteriet) til å gjøre?

 

Svaret på dette, og mye annet, får du hvis du lytter til denne podcastepisoden med Anne Flem Jacobsen, ph.d, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, seksjonsleder ved Fødeavdelingen ved OUS Ullevål og professor II ved Universitetet i Oslo og Anette Løken Eilertsen, ph.d, spesialist i indremedisn og overlege ved avdeling for blodsykdommer ved Akershus universitetssykehus.

 

Kompetansesider som nevnes i episoden:


Referans:
Legemiddelverket.no, informasjonsark kombinert hormonell prevensjon og  risiko for blodpropp 
 

PP-XAR-NO-0938-1, PP-XAR-NO-0955-1, apr 2023  


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 15: Migrasjonsmedisin

Esperanza Diaz er spesialist i allmenmedisin, leder av Pandemisenteret og professor ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin ved UiB. Hun har i de siste femten årene brukt mye tid på å bygge opp innvandrerhelse som et forskningsfelt innen allmennmedisin.
 
I  2022 mottok Esperanza Diaz Nordisk pris for allmennmedisinsk forskning for sitt arbeid med innvandrerhelse.

 

– Demografien i Norden har endret seg mye i de siste årene. Jeg tror det blir stadig vanskeligere for fastlegen å utøve sitt yrke på en god måte uten kunnskap om innvandrere og innvandrerhelse, sier Esperanza.

 

I denne episoden vil du få praktiske råd for hvordan man kan takle den kulturelle forskjellen mellom lege og pasient med innvandrerbakgrunn.

 

PP-XAR-NO-0936-1, PP-PF-CAR-NO-0009-1, mar 2023

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 14: Åpne øynene for venøs tromboembolisme (VTE)

Gjestene i denne episoden er to eksperter innen VTE som begge jobber som hematologer på Akershus universitetssykehus: Ellen Brodin, seksjonsleder for avdeling for Blodsykdommer og Anette Løken Eilertsen, ph.d., spesialist i indremedisin og overlege ved avdeling for blodsykdommer.

 

I episoden vil det settes fokus på viktigheten med å forebygge blodpropp, hvordan stille diagnose og hvem/ hvordan disse pasientene skal følges opp.

 

Venøs tromboembolisme (VTE) er en tilstand der en blodpropp oftest dannes i de dype venene i benet, lysken eller armen (kjent som dyp venetrombose, DVT) og beveger seg i blodbanen og fester seg i lungene (kjent som lungeemboli, LE). Sammen er DVT og LE kjent som VTE: en farlig, potensielt dødelig medisinsk tilstand. Med denne episoden ønsker vi å få opp blodpropp-bevisstheten!

 

Kompetansesider som nevnes i episoden:

 

PP-XAR-NO-0865-1, PP-XAR-NO-0877-1, feb 2023

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 13: 2020 ESC Retningslinjer for idrettskardiologi og trening hos pasienter med kardiovaskulær sykdom1

Del 2

I denne episoden av podcastserien Årene går, setter vi fokus på treningsanbefalinger ved koronarhjertesykdom (del 1) og ved atrieflimmer (del 2) samt retningslinjer fra ESC for trening1 og behandling av atrieflimmer2 (del 2).

 

Våre to gjester er eksperter på feltet; Elisabeth Vesterbekkmo Kardiolog og overlege ved klinikk for hjertemedisin ved St.Olavs hospital og Marius Myrstad, overlege ved medisinsk avdeling og forsker ved forskningsavdelingen på Bærum sykehus. I sin diskusjon vil de ta utgangspunkt i "2020 ESC retningslinjer for idrettskardiologi og trening hos pasienter med kardiovaskulær sykdom".

 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Del 1

I denne episoden av podcastserien Årene går, setter vi fokus på treningsanbefalinger ved koronarhjertesykdom (del 1) og ved atrieflimmer (del 2) samt retningslinjer fra ESC for trening1 og behandling av atrieflimmer2 (del 2).

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 12: Atrieflimmer og kjønnsforskjeller med fokus på kvinner

Atrieflimmer er en kompleks sykdom derfor er det viktig å gi god informasjon til pasient. Ettersom dette er en sykdom som endrer seg over tid, er det ekstra viktig med persontilpasset behandling. Hva kan være forskjellen på atrieflimmer hos kvinner versus menn?


Gjest i studioet sammen med podcastvert dr. Erik Prestgaard, er hjertespesialist og professor Maja-Lisa Løchen.  I episoden vil du få svar på om det er anatomiske forskjeller, forskjell på risikofaktorer, symptomer, trening , alder og bruk av antikoagulasjon.

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 11: Bruk av ultralyd i utredningen av hjertesykdom

Hvorfor og hvordan kan man bruke ultralyd for å bli en bedre kliniker? Gjester i studie sammen med podcastvert dr. Erik Prestgaard, er kardiolog Håvard Dalen, overlege i kardiologi ved St Olav og ved det Medisinske fakultet  NTNU og Morten Glasø, spesialist i allmennmedisin og overlege på Akershus universitetssykehus HF. De vil i denne episoden dele sine erfaringer og fordeler ved bruk av ultralyd.

 

Ultralyd kan stort sett gjøres hvor som helst, og man får svar på stedet. Det er en smertefri undersøkelse som ikke utsetter pasient eller undersøker for stråling og det viktigste er at det krever ingen «forberedelse» fra pasientens side og gir ingen bivirkninger.

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 10: Venøs tromboembolisme hos barn (pediatrisk VTE)

Ekspertene vil at behandlere skal huske på venøs tromboembolisme som en del av sykdomsbildet hos de minste barna. I denne episoden snakker vi om omfang, årsak, diagnostikk, residiv og behandling av venøs tromboembolisme hos barn.  

 

Våre to gjester er eksperter og spesielt interessert i venøs trombose; Kirsten B Jarvis, barnelege og overlege på avdeling for barnekreft og blodsykdommer på Rikshospitalet og Ellen Brodin, Seksjonsleder Avdeling for Blodsykdommer, Akershus universitets sykehus. Podcastvert er Erik E. Prestgaard, lege med doktorgrad innen kardiovaskulær medisin.  

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 9: Diagnostikk og behandling av hjertesvikt

Vi har ny podcastvert, lege med doktorgrad innen kardiovaskulær medisin, Erik E. Prestgaard. Våre gjester denne gang er to professorer i kardiologi, Dan Atar og Lars Gullestad.  

 

I denne episoden snakker vi om diagnostikk og behandling av hjertesvikt med fokus på ESC retningslinjer for 2021. Videre vil de også diskutere oppdaterte behandlingsmuligheter når pasientene får en dekompensasjon på dagens behandling.   

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 8: Kvinner i kardiologi

Podcastvert for episoden er Monica Rawal, som jobber i Bayer. Våre gjester er professor, Eva Gerdts, og medisinsk sjef i Bayer, Willemijn Comuth.  

 

I denne episoden snakker vi om hvordan det er å være kvinne innen en spesialitet med historisk sett en overvekt av menn, og hva vi tenker om fremtiden for den kvinnelige kardiolog.  

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 7: CVD og diabetes

I denne episoden ønsker vi velkommen til Overlege Trond Geir Jenssen og fastlege Kristian Furuseth.  

 

Tema for episoden er kardiovaskulær sykdom og diabetes, hvor gjestene diskuterer hvordan diabetes øker risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser og hvilke risikofaktorer leger bør være observant på.  

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 6: PAD behandling

I denne episoden ønsker vi velkommen tilbake til Overlege Einar Brevik og Professor Jonny Hisdal og fortsetter vår diskusjon om perifer arteriesykdom.  

 

I dag vil vi ha fokus på behandling og oppfølgning av pasienter. Hvordan har behandlingen endret seg de siste årene og hva kan legene tilby pasientene for å minske risikoen for alvorlige komplikasjoner? . 

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 5: PAD (perifer arteriesykdom)

Hør på Overlege Einar Brevik og Professor Jonny Hisdal diskutere perifer arteriesykdom.  

 

I denne episoden blir det fokus på sykdomsforløp og hvordan man kan redusere risikoen for å bli rammet av alvorlige komplikasjoner. Hvilke symptomer bør legen være mest oppmerksom på hos pasientene med PAD og hvordan kan man lettest fange de opp?  

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 4: Hjerneslag

D. 29 oktober markeres "verdens hjerneslagdag". I den forbindelse har vi invitert overlege ved slagenheten nevrologisk avdeling Hege-Ihle Hansen, OUS Ullevål og geriater Håkon Ihle-Hansen fra Bærum sykehus til denne podcasten.  

 

Temaet for podcast er selvsagt da slag, hvor gjestene diskuterer symptomer og konsekvenser av hjerneslag, dette for å øke bevisstheten om sykdommen. Motto: hjernen må trenes!  

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 3: Nye ESC atrieflimmerretningslinjer

Professor i kardiologi Dan Atar har bidratt til de tre siste atrieflimmerretningslinjene fra ESC, og er selvskreven gjest i episoden som omhandler de aller nyeste.  

 

Retningslinjene ble presentert på den første heldigitale ESC kongressen i august 2020. Hør hva som er nytt og nyttig i de siste retningslinjene, fra en norsk synsvinkel.  

 


 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Episode 2: Oppfølging etter hjerteinfarkt

Våre gjester er Dan Atar, professor i kardiologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Marius Amundsen, fastlege, Vestre Aker legesenter i Oslo.  

 

I denne episoden kan du høre mer om forskjeller i landet med tanke på oppfølging etter hjerteinfarkt. Er behandlingen av disse pasientene god nok i dag, eller er det potensiale for forbedring?  

 

Referanser

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge
   MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinfo VTE:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Vanligst rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent.
  • For forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser bør rivaroksabanbehandling unngås hos pasienter som får dobbel platehemmende behandling 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger 
   MA-XAR-NO-0107-5, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinformasjon CAD/PAD: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min 
  • Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA er kontraindisert. 
  • Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste måned er kontraindisert.
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   MA-XAR-NO-0105-3, AUG 2023