Atrieflimmer og NOAK: Én eller to tabletter?

– Prinsippet om individualisert medisin er viktig. Det bør være opp til pasienten om hen vil ha alle tabletter om morgenen, eller dele opp gjennom dagen, sier kardiolog Dan Atar.

– Min generelle oppfatning er at mange forskrivere har satt seg inn i én NOAK, og erfart at den fungerer godt – og dermed fortsetter å forskrive denne, sier Dan Atar, professor og overlege i kardiologi ved Oslo universitetssykehus.


– Prinsippet om individualisert medisin er viktig med hensyn til etterlevelse av forskrevet behandling. Pasienter som har innflytelse på valg av medikamenter, vil i større grad ta medisinen som forskrevet. Hvis man kun prefererer én NOAK fremfor en annen, har man dessverre ikke mulighet til å tilpasse behandlingen individuelt, fortsetter Atar.


En kanadisk studie om pasientpreferanser på NOAKene har vist at etterlevelsen av behandlingen var 30 prosent bedre hos pasientene som tok én tablett daglig, sammenlignet med pasienter som tok to tabletter per dag.1 *


Xarelto – Doseringsveiledning


– Det er ikke bare en forenkling «på papiret» med én i stedet for to tabletter; det etterleves i praksis bedre. For pasienter med atrieflimmer er det ofte aktuelt med to doser med rytmepiller, såkalte antiarytmika. Da passer det godt å spørre «husker du disse kveldstablettene?». For noen pasienter vil det vise seg at det passer fint med to doser NOAK også, mens andre pasienter er veldig tydelige på at de bare vil ha én tablett.


Atar forteller at i sin praksis forskriver han alle de fire NOAKene, og at kjennskap til fordeler og ulemper med hver enkelt NOAK gjør legen i stand til å individualisere i høy grad i forhold til pasientprofilen.


– Dette er kanskje mindre komplisert enn mange forskrivere tror. NOAKene er stort sett likeverdige når det kommer til blødningsrisiko og slagforebyggende effekt.2 Det er forskjeller i doseringstilpasningskriteriene til hver enkelt NOAK, og dette bør man sette seg inn i. Man bør blant annet være spesielt oppmerksom på nyrefunksjon, samt eventuelle interaksjoner, mener Atar.


Xarelto – Doseringsveiledning


Et annet poeng Atar tar opp, er at mange leger er bekymret for blødningsrisikoen, og blir for forsiktige med doseringen.


– Vi ser at en ubegrunnet neddosering av NOAKene er utrolig utbredt blant forskrivere.3 Man tenker kanskje at «en blødning er legens skyld, mens et slag kommer fra himmelen». Men den beskyttende effekten av NOAKene oppveier risikoene ved blødninger, og er bakgrunnen for at disse legemidlene er godkjent som slagforebyggende behandling hos pasienter med atrieflimmer.

 

Xarelto, indikasjoner: Forebygging av hjerneslag ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.


Atar sier at legene regelmessig må ha en statusoppdatering med pasientene, undersøke om de har små blødninger i nese eller tannkjøtt, og hvordan nyre- og leverfunksjon utvikler seg.


– Nyrefunksjonen hos eldre er ofte sterkt nedadgående, ofte mer enn mange tror. Dette må fanges opp før en eventuell blødningssituasjon. En ting som ikke kan måles er "frailty", altså skrøpelighet. Noen pasienter har en større tendens til hudhematomer. Da vil nok mange leger tenke at det er bedre å gå litt ned på NOAK-doseringen. Men det skal man ikke gjøre uten videre – anbefalingene som gjelder doseringskriteriene skal følges ganske nøye, avslutter Dan Atar.

Xarelto i Felleskatalogen >>

 

Nyheter fra Bayer!

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?
Registrer deg her: https://pharma.bayer.no/fa-informasjon-fra-bayer

Følg Bayer på facebook!
Lege & hjertekar
Hjerte-kar for sykepleiere
 

* 266 pasienter. Mean number of missed doses: apiksaban 1,2; dabigatran 0,4; rivaroksaban 0,1; warfarin 0,2. Rivaroksaban vs. apiksaban, P=0,022; rivaroksaban vs. dabigatran, P=0,001; warfarin vs. apiksaban, P=0,060; warfarin vs. dabigatran, P=0,007. Alle doser tatt innenfor de siste 7 dagene: 71% på dabigatran og apiksaban, 92% på rivaroksaban, 89% på warfarin.
 

Referanser:
1. Andrade JG, Krahn AD, Skanes AC et al. Values and Preferences of Physicians and Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation Who Receive Oral Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention. Canadian Journal of Cardiology 32 (2016) 747e753.
2. Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020;00:1–125.
3. Steinberg BA, Shrader P, Pieper K, Thomas L, Allen LA, Ansell J, Chan PS, Ezekowitz MD, Fonarow GC, Freeman JV, Gersh BJ, Kowey PR, Mahaffey KW, Naccarelli GV, Reiffel JA, Singer DE, Peterson ED, Piccini JP; Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation (ORBIT-AF) II Investigators. Frequency and outcomes of reduced dose non-vitamin K antagonist anticoagulants: results from ORBIT-AF II (The Outcomes Registry for Better Informed Treatment of Atrial Fibrillation II). J Am Heart Assoc 2018;7:e007633.