Xarelto®
Ta vare på det som betyr mest for hjertepasientene dine

Book et møte

Er du interessert i å snakke med en av våre representanter som jobber innenfor det kardiovaskulære området? Velg et tidspunkt og en møteform som passer deg; 15-minutters telefonmøte, 30-minutters digitalt møte eller 30-minutters fysisk møte. 

Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

PODCAST
Klikk her for flere episoder.

Podcastvert er Erik Prestgaard, lege med doktorgrad innen kardiovaskulær medisin.

 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Episode 14: Åpne øynene for venøs tromboembolisme (VTE)

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Episode 13: 2020 ESC Retningslinjer for idrettskardiologi og trening hos pasienter med kardiovaskulær sykdom

Del 2: I denne episoden setter vi fokus på atrieflimmer samt retningslinjer fra ESC for trening og behandling av atrieflimmer.

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Episode 13: 2020 ESC Retningslinjer for idrettskardiologi og trening hos pasienter med kardiovaskulær sykdom

Del 1: I denne episoden setter vi fokus på treningsanbefalinger ved koronarhjertesykdom.

Media bibliotek

Referanser

Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger